Öğrenmenin Maliyeti

Öğrenmenin de Maliyeti Vardır…

Önceden öğrenenler, indirimli fiyattan öğrenir
Otoriteden öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenir
Deneyerek öğrenenler, etiket fiyatından öğrenir
Hayattan öğrenenler, gecikme zammıyla öğrenir
Hayattan da öğrenemeyenler, boșa gitmiș hayatlarıyla öğrenirler.
Arthur Miller
happiness