Günle Gelen 23.12.16

Genel geçere güvenmemek, sıra dışı başarıları yaratandır.

Bugün, davranışlarımızla genel olarak kabul göreni sınamak, meydan okumak ve onu aşmaya çalışmakla ilgili etkileri nasıl yaşadığımızı görüyor olacağız.

Günün ilk kısımları, hepimiz için kendimize olumlu ve daha bereketli olanı çekmek amacıyla, toplulukça başarılı olacağımız kısımları görmekle başlıyor olacak. Bu etkiyse hepimiz için kısa süreli olacak. Çünkü öğlen olmadan, hatta saat 10 gibi bitmiş bile oluyor. Bu etkiyi yaşarken günün ilk saatlerinde bir planlama aracı olarak yaşıyor olacağız. Bu etkiyle beraberse “kimin” herkese davranışlarımızı anlamak için bir anlatıcı, bir ayna olabileceğini bulacağız. Sabahın bu saatleri özellikle iş hayatında grup çalışmaları için ekip liderini bulabilmek veya bir proje için kimden liderlik istemek konusunda bizlere ayrıca yardım ediyor olacak. Bu zamanlamayı kaçırmış bile olsak, gün içinde ve akşam saatlerine kadar çeşitli aralıklarla, yalnızca kendi stili ile bile bir standart oluşturabilen kişileri uzaktan gözleyip bu tür konumlara almak için iyi sonuçlar doğuran girişimlerde bulunabiliriz.

Bir değişimi, gelişim ve kendimizi eritmek ayrımında gözlemeye ne dersiniz?

Günün öğle öncesi saatlerinden itibaren gelen enerjilerle, yaşadığımız etkilerde, önlem alma ve gerekirse davranışlarımızla bir değişimi gözleme eğilimine girmeye başlıyoruz. Günle gelenin etkisiyle, kuralları, prensipleri ve genel kabulleri test etmeye, onları aşmak için uğraşmaya özellikle de bu konularda sezgilerimizi kullanmaya başlıyor olacağız.

Genel olarak kabul edilen her şey rahat bir konfor alanı oluşturur bizler için. Bu tür prensipler ve kurallar, herkese bir yer ve bir davranış gösteriyor. Bu gösterilenlerin sınırında kalmak hep kolaydır. Böylece hayatımızı olumlu ve ödül dolu olanı çekmek düşüncesini harekete geçiremeyebiliriz, çünkü alışıldık olanla yetinmek zorunda kalırız. İşte böyle zamanlara, anlamadığımız her şey bizi baştan oldukça rahatsız edebilir. Bugün de bir miktar hem rahatsız hissedebilir, hem de rahatsız hisseden insanlar görebiliriz. Böyle durumlarda ileri adım atıp bu hisleri yenmenin yolu için öncelikle baştan beri aslında bir işe yaramadığını düşündüğümüz ne varsa onları elemekle başlayabiliriz. Bugün, alışıldık olanı çatlatmaya başlamak için olan her düşünce ve eylem bizler için iyi sonuçlanıyor olacak. Böylece, büyük ödüllerin yakın gelecekte bize geleceğine açılabiliriz.

Bu tür adımların bir ortak özelliği de olacaktır. Bize neler getireceğini; hem kendimize hem de birlikte yaşadığımız her kişiye bir açıklama yapmak bizlere olumlu ve başarılı olanı çekiyor olacak. diğer taraftan bugün, her şeyi sorgulayan kişileri sıkça duyuyor olacağız. Günün enerjisi bu tür kişilerde yoğun bir merak uyandırıyor olacak. Çünkü sorgulamak ve sorular zihinden gelirken, bugün sezgilerimize dayanan kararlar veriyor yani zihnimizde “bu davranışın sebebi nedir?” gibi meraklar uyandırıyor da olacağız.

Günle gelen etkilerin içinde, çeşitlilik oluşturmak, çeşitliliği sunmak, farklılıkları görmek, değişiklik getiren anlayışlara yer açmak gibi birçok farklı amaçlara hizmet etmek olabiliyor olacak.

Sevgi ve ışıkla

  • Esin Batal
  • İletişim, danışmanlık, seans ve destek için: [email protected]
  • M: 0.530.386 44 74

Aşağıdaki formu doldurarak da benimle iletişime geçebilirsiniz ?