Enerji Merkezleri ve Çakralarımızı Neden Temizlemeliyiz ?

Neden temizlenmiş çakralar istemeliyiz?
Ne işe yarar çakraları temizlemek? 
Çakra ve enerji temizlemenin olumlu sonuçları nedir? 

Temizlenmiş çakralar çok farklı sonuçları getirebilir hayatımıza. Stres veya travmadan arınma, duyguları sakinleştirme, sağlığımıza büyük katkılarda bulunma, zihinsel berraklık ve ruhsal odağımızın keskinleşmesi…

Çakraların temizlenmesi düşüncesi, insanın enerji sisteminin içindeki fonksiyonlar ve onunla birlikte çalışan birçok önemli bedensel ve ruhsal noktanın gelişimiyle derinden ilgilidir. Bir insanın çakra sistemi dengeye gelirse, deneyimlerindeki her şey daha dengeli ve topraklanmış bir şekilde yer bulacaktır. Böyle bir kişi, kendi hayatındaki bütün olayların üzerinde gelişmiş bir öz güven, huzur ve hayatın bütün noktalarından daha çok zevk almak üzerine büyük bir gelişme yaşayacaktır.

Bedenimizde çakraların yanında diğer enerji merkezleri de bulunuyor derken, onlardan da bahsetmek gerekiyor tabi ki. Bedenimizde bizim için farkındalık merkezleri, motor, yani bize her türlü enerjiyi sağlayan bölgesel yerler, bir çok belirgin enerji devreleri, dünya ve evrenle ilişki kurduğumuz enerji bağlantı noktaları gibi enerji merkezleri de bulunmaktadır. Bu çeşitliliği yalnızca çakra sistemi görmek bilerek ve isteyerek az ile yetinmek olur. Elimizde bize sunulmuş bir çok kuvvetli ve potansiyel bakış açısı varken, olumlu ve bereketli bir hayat için bunlardan yararlanmayı seçebiliriz. Bu sistemlerden en verimlilerinden birisi de Quantum Touch/Kuantum Dokunuştur. Beraberce biliyoruz ki, enerji vermek yerine enerjinin hafızasını tazelemek çok daha güvenli, verimli ve sağlıklı bir bakış açısı. Bu sebeple Quantum Touch/Kuantum Dokunuş, enerjimizin en temel oluş halini hatırlama, yani temelde bütün hayat enerjimizi depoladığımız yer olan anılar ve yaşama enerjisini kullanarak temizlik yapmamızı sağlar. Bu gerçekten önemli ve derin bir konu. Başka bir yazıda ele alarak, çok daha genişçe paylaşabiliriz.

Temizlik nereden ve nasıl başlar?

Bedendeki birçok önemli enerji merkezi vücudumuzun orta eksenin de bulunmaktadır. Orta eksen deyince elbette omurga ve onun ön bölgesinde bedenin önüne bakan bir kolondan bahsediyoruz. Bu eksen temiz ve akışa izin veriyor olmalı ki, birçok enerjinin vücudumuzdaki değişimi pürüzsüz ve en olumlu şekilde gerçekleşsin. Bu orta kolon büyük bir temizlikten geçtikten sonra her bireysel enerji merkezimiz ve  çakramızda bazı değişiklikler olur. Omurgamız ve çevresi bütün bedenin iletim merkezidir. Kuantum Dokunuş içinde bu bölgeyi çok çeşitli yerlerinden açılmaya ve bedenin temel titreşimi bulmaya yardımcı olacak şekilde çalışması için destekleriz. Temizlik için bir çok teknikte buna katkı da bulunmaktadır. Bu katkı ve değişikliklerin başında temiz ve yeniden enerjiye açık olma, titreşim ve doğru hızla akıştaki yerini almak geliyor. Bu yolla bütün sistemin koordinasyonu etkinleşmiş ve kendisine yararlı ve olumlu biçimini kazanmış olur. Enerji yapımızla ilgili olarak şunu bilmemiz çok iyi olacaktır; kimsenin iyisi bizim titreşimimiz için geçerli olmayabilir. Birbirimizi şifasını tetikleyebilir, örnek olabilir hatta yardımcı olabiliriz. Ancak onlar gibi olamayız, onlar da bizim gibi olamaz. Bu yüzden herkesin kendine yaralı ve olumlu olmak gibi bir oluşu var. Bir başka deyişle her çakra ve enerji merkezi, vücudun bütün enerji sistemine hangi noktada katılması ve görevini yerine getirmesi gerekiyorsa tam o noktada olmak üzere kendini bulmaya başlar. Olumlu değişimler ortaya çıkar ve oldukça kısa sürede, gözle görülebilir sonuçlar verecek şekilde yol alabiliyor oluruz.

Temizlemek, bir çok enerji disiplinin ortak başlangıç noktasıdır da aynı zamanda. Pranik, Chi’ye dayanan ya da Quantum yöntemlerini öne çıkaran olsun her yöntemin özünde önce olumsuzu bir kenara atmak için gerekli bir hareket vardır. Bu basitçe bir niyet bile olabilir. Böylece karşımızdaki beden, “elbette bunsuz da oluyor” deyip temizliğine başlar basitçe anlatırsak. Buraya kadar gelmişken bir deyimi de aydınlatmak istiyorum. Quantum, enerji sistemleri için kullanıldığında genelde şu anlama geliyor: Bir bizim bildiğimiz ve hissettiğimiz bir beden var, bir de görmediğimiz bir enerji toplamımız var. Onu bildiğimiz yollarla ölçemiyor olabiliriz ancak orada. İşte bu ikisinin birleşimine bizi çağıran, ona getiren bütün sistemlere Quantum/Kuantum’lu sistemler diyoruz. Kinslow’un Qunatum sağlık sistemi ya da Richard Gordon‘ın Quantum Touch /Kuantum Dokunuş sistemi de bunla en güzel iki örnek. İkisi de bizi görmediğimiz ancak hep burnumuzun dibinde duran enerjimizle buluşturuyor ya da onu bize hatırlatıyor.

Kişiye özgü temizlik nedir?

chakra-dengeleme-esinbatalKişiye özgü temizlik demek, kişini bedeninin genel enerji durumunu anladıktan sonra ona olumlu bir şifa veya ileriye dönük şifa olacak şekilde temizlik sürecini başlatmak demektir. Önce kişiye özel bir analiz veya belirlemelerle başlar. Bu noktada alternatif olarak Human Design, Gene Keys veya önceden yaptığınız çeşitli enerji çalışmalarından gelen bilgileri temizlik seanslarına getirmeniz elbette yararlı olacaktır. Bu tür bir bilgi sizde yoksa çevrede edinebileceğiniz, çeşitli yetenekli ve konusunda iyi kişilerden destek alabilirsiniz.  Bireysel çakra temizleme seansları çeşitli miktarda önceden frekansları ayarlanmış çatallar, renk nefesleri, kimi zaman kristaller ve olumlu düşünce biçimleri içermektedir. Birçok değişik enerji öğretisinde aynı zamanda bazı farklı yöntemler de kullanılıyor. Örneğin; vücudun belirli noktalarında enerjinin hemen değil daha sonraki zamanlarda vücuda yararlı olacak şekilde zamanı geldiğinde kullanılmak üzere çalışmaya bırakılması gibi. Bu tür teknikler bedenin bir kerede temizlenip, her şeyin bundan sonra hep güzel olacağı yönündeki düşüncelerin ne kadar gerçek dışı olduğunu göstermeye yetiyor. Enerji merkezlerimiz ve çakralar her gün sayısız diğer enerji ile etkileşiyor. Bunlardan ya da bizim kararlarımızdan etkilenmemeleri olası değil. Bu yüzden yalnızca seansta bunu yaptık ve bitirdik değil, içimizde çalışmak üzere ya da çalışmaya devam edecek şekilde enerjiler, enerji tohumları bırakmak gerekiyor. Quantum temelli teknikler bu sebeple bizim görmediğimiz ama tam tersine görmediğimiz için bizi her an sarmalayan enerjilerin çalışmalarına devam etmeleri için bizi açılmaya davet eder. Quantum Touch/Kuantum Dokunuş bu konuda bedenin kafa bölgesine özel bir önem verir ve dünya ve gök enerjilerini sıklıkla bir arada temizlik veya normal seanslarda bizlere yardımcı olacak şekilde içimize konumlar.

Karmamızın enerjimizle ilgisi nedir?

Çakralar, aynı zamanda karma ile ilgili geri dönüş ve doğuşları da içinde barındırdığı için bazı geçmiş hayat anılarını veya geleceği etkileyecek şekilde, şu anda oluşturduğumuz tohumları içeriyorlar. Her enerji merkezimiz, kendisine özel bir çeşit enerjiyle ilgili. Elbetteki bu enerjilerle, bedenimiz üzerinden bir ifade de bulunuyoruz. Bu biçimde her enerji merkezimiz hayatımızın öğrenme ve etkiler oluşturma biçimi olan “karma” ile bir bağ kuruyor. Bu bağ, anı oluşturma, anılara yol açma, şifa, enerji yönlendirme gibi bir çok yönde olabiliyor. Bu anılar ve tohumlar, doğrudan temizlik sırasında bulunabiliyor, çözüme ulaştırılabiliyor. Geçmiş hayata ait korku ve travmalarla ilgili önemli derecede olumlu sonuçlar alınabiliyor. Bu biriken enerjilere (karma izlerine) çok sıkıca tutunabiliyoruz. Bu sıkı tutunmayı gevşek hale getirmek ve böylece olumsuz karmayı salmak gibi önemli görevleri de var temizlik seanslarının. Bu olumlu ve güzel etkiler hayat kalitesinin bir parçasına dönüşüyorlar zamanla. Çalıştığımız bir kişiye yalnızca daha sakin bir zihin ve duygusal düzeyi anlatmak veya onu böyle bir seviyeyle tanıştırmak bile çakra temizliği yaptıran insanlar için oldukça çabasız ve yepyeni kapılar açabilecek derecede büyük değişiklikler sağlıyor.

Günümüzde bir çok enerji şifacısı ya da bu konuda uzman kişiler, artık kişilerle enerji alışverişi değil de enerji etkileşimine girip, o kişilere örnek olup onlara değişebileceklerini hatırlatarak işlerini en usta düzeyde yapıyorlar. Bu konuda yine Quantum Touch‘ın bir ilkesi ile hareket edersek, bedeninizde uğraşmak için neyi seçerseniz onun bir enerji geçmişi var ve o yüzden bu gün bu şekilde. Bu sebeple ona bir saygı hem şart hem de onun geleceğine de buradan yolculuk başlayacak. Bu yolculukta ilk önemli nokta o enerji noktasının ne olmak istediği ve hangi yeni enerjilere dönüşmek istediğini bulmaktır. Bunun için hissedilebilir bir karmik iz bulunduğunda bunun nasıl kullanılacağına dair bir düşünceniz olmalı. İçinizde bu nokta ile bir his, bir düşünce, bir farkındalık varsa bunu temizlik seansında belirtmeniz çok yararlı olur veya temizlik seansını yaptığınız danışman kişinin size bu konuda gördükleri ile ilgili bir koçluğu olduğunda cevap verebilirsiniz. Atılacak adımı büyütmeye yarımcı oluyor olacaksınız bu yöntemle.

Her çakra temizliği, enerji akışı ile aynı yöne hizalanma ve yeniden enerjilendirilmesi sırasında herkese özel ve özgün bir çalışma yapılıyor. Bazı temizliklerini içinde kişilerin özellikle desteğe ihtiyaç olduğu alanları bulup o bölgelere gelecekte kendi kendine şifalanmaları için bir dönüşüm düşüncesi hatırlatıp, bunu ona bırakıp gelişimini izlemek bile o kişi açısından sonradan yaşanacak olan çok değerli bir deneyime yol açılabiliyor.

Bu şekilde bazı detaylarla özetleyebileceğimiz bir temizlik ve çevresini paylaştığımız bu yazıda hepimiz için değerli notlar olduğuna inanıyorum. Hepimizin ihtiyacı olan bir konu bu. Her zaman bedenimiz ve enerjimiz bu arınmaya, yenilenmeye ihtiyaç duyar.

Kendinize bu güzel hediyeyi vermeye ne dersiniz?

Sevgi ve ışıkla kalın…

  • Esin Batal
  • İletişim, danışmanlık, seans ve destek için: [email protected]
  • M: 0.530.386 44 74

Aşağıdaki formu doldurarak da benimle iletişime geçebilirsiniz ?