21:12 / Kış Dönencesinin Sepeti

Yaşadığımız dünyada, görüş ayrılığı yaşadığımız şeylerden daha çok görüş birliğine varabileceğimiz şeyler var aslında. Bu, karmaşık zamanlarda yılın sonunda, yeni yılın neler getirebileceğine çok konsantre olmuş durumdayız. Bir yılın içinde de yine böyle önemli konulara konsantre olmayı seçebileceğimiz bazı değerli enerji dönemeçlerine tanıklık ederiz. Bu dönemeçlerden bir olan 21 Aralık dönencesine geldik, artık. Her olanın bize bir şeyleri gösterdiği gibi, bu karmaşa da bizlere birçok net durumu göstermeye başladı.

Bu dönence gerçekten ciddi ve bazı dramatik konuları su yüzüne getiriyor hepimiz için. Enerjilerimizdeki değişim ve titreşimimizdeki farklılaşmayla ilgili alacağımız kararlar hepimiz için önemli anlar ve hareketler meydana getiriyor olacak.

Güneşin dünyamıza olan açılarına göre ekinoks ve dönenceleri gözlüyoruz. Güneşle, dünyanın ekseninin açısı 23.5 dereceye geldiğinde dönenceler oluşuyor. Basitçe, coğrafi tanımını böyle yapabiliriz. Böylece en kısa ve en uzun gün gibi iki uç zaman dilimini yaşıyor oluyoruz. Tam bu noktalarda güneş 3 gün kadar aynı yerde duruyormuş gibi kalıyor.

Bu önemli dönemeç dünyanın titreşimini her açıdan çok etkiliyor. Yüzeyine çarpan ve depoladığı ısıdan başlayıp, zaman deneyimine kadar birçok konuyu derinden etkileyen bir doğa olayıdır, dönence. Yaz saati ve kış saati uygulamaları bu yüzden aslında hayatlarımızda önemli yer tutar. İnsanın zamana ve ışığa olan duyarlılığı sebebiyle enerjimizin seviyesi, hissi ve kullanımı için anahtar konumlardan biri de dönence zamanları. Bireysel duyarlılığımızla neyi yaşadığımız ve nerelere varmak istediğimiz arasında ciddi bir bağ, bir köprü kurmak için açılan bu kapıyı nasıl değerlendireceğimiz önemli bir soru olacak bizler için.

Güneş sisteminde yaşamanın bir özelliği vardır; ortalama 72 saatte (3 günde) uzayda dolanan bir cisim, kendine özel titreşimi bütünüyle yayabilecek kadar radyasyon seviyesine ulaşır. Bu sebeple birçok teleskop en az bu saat farklarına göre bazı önemli hesapları sağlar ya da yapar. Bu dünyada sahip olduğumuz birçok inançta var olan bir temadır. Genelde üç gün sürecinde hep büyük bir enerji birikimi, karar verme eşiği gibi temalara varırız. Bu dönencede de elbette benzeri önemde temalarımız olacaktır.

Enerjimizi genelde sembollerle ifade ederiz. Hayal gücü olan canlılar olarak bu bizim için yapması çok doğal bir refleks. Hayatımızı ifade ettiğimiz enerjinin merkezinde büyük bir ağaç vardır ya da ağaç gibidir denir. Bu ünlü sembolün üzerine bir artı şekli çizdiğimizde, her yöne bakan dünyanın eksenlerini görürüz. Ağaç dünyanın ruhunu yani Anima Mundi’yi anlatır. Dünyanın ilk büyük su kütlesi olan lk okyanustan suyu alıp, toprağın çocuklarına veren bir sembol olarak düşünülür. Böylece, kuzey, güney, doğu ve batının birleşimi gibi alınır. Bu dönencede de bu sembolde olduğu gibi, her yönden gelen etkilerin ortasında ve birleştiği yerde olma deneyimi bizi bekliyor olacak.

Dönence etkisi yalnızca 3 günle sınırlı bir etki değil. Dönence bir hareket değişimi olduğu için, önümüzdeki yakın geleceğe etkilerini veriyor olacak. 2017 yılının 22 Martına kadar olacak olan süreç için deneyimlerimizi etkiliyor, kısaca.
Dönence, kendimize kattıklarımız ve kendimiz için ne yaptıklarımızla çok yakından etkili bir enerjiyle geliyor. Bu kattıklarımız ve yaptıklarımızı içinde bulunduğumuz topluluklara uygularsak, şu anda nerede durduğumuzun resmini çok net görebiliriz. Son dönemlerle ilgili bir etkiyi de aklımızdan silmemeliyiz: Uzun süredir bastırdıklarımız ve tuttuklarımızın geri gelme etkisini. Denge değiştiren ve karanlıkta bırakmak için çaba verdiklerimizle konuşmak zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Kontrol edemeyeceğimiz veya dizginleri kaçıracağımız düşüncesi bu aşamada bir yanılsama, bir illüzyon. Kendimizi buna ikna etmek, dönencenin enerjisini tam anlamıyla alamamak demek olacak. Böyle durumlarda dönence her zaman ışık ve karanlık dengesiyle gelir bizlere. O nedenle endişeye gerek yok. Her insan için böyle bir konu olurken, böyle konularda karmik çözüm için de bir insan vardır. Dikkat edilmesi gereken noktaysa, “en uzun gece” deyiminde yatıyor. Gecenin uzun olması o kişilerin getireceği veya o kişilerden alabileceğimiz çözümlerin de geniş zaman aralıklarında ulaşılabilir olacağını anlatıyor. Bu da bizlere, bir karar alma durumunu anlatıyor; çözüme açılmak için nereye ışık tutacağımızı seçme kararını. Cesarete, gerçeklere ve öze açılmaya ne kadar hazır olduğumuzu açıkça görmemiz hepimiz için önemlidir.
2017 yılının ilk kısımları bir geçiş enerjisi içinde olacak. Yüzümüze vuranlar ve gördüklerimizin çekişmesinde yaşamaya devam edeceğiz bir süre. Yeterince görmemiz gerekiyor ki, tam anlamıyla anlayalım. Bunun hepimiz için anlamı basit: konfor alanlarımız artık eskisi kadar işlemiyor demek. Yani yeniye açılmak ve onunla yeniyi inşa etmek için gayret zamanı geldi demek oluyor, bu.
Herkesin enerjisi, karması ve etkileri aynı anda çevremizde belirmeye başladığı bir dönem geldi, bu dönenceyle. Böylece hiç durmadan büyük etkileri yaşamaya başlıyor olacağız Geniş çaplı bir uyanış anlamına geliyor bu. Yalnızca kendimizin deneyimi ile değil, herkesin deneyimlerini içimize çekerek atılan daha büyük adımlar demek.

Şimdi biraz özetleyerek, daha sonra da dönüp yaşadıklarımızla yan yana koymak için bazı etkileri özetlemeye başlayalım.

Bir anda ortaya çıkan ve bizi şaşırtan etkileri sıkça görüyor olacağız. Bu konuda, bastırdıklarımız ve yine önümüze değil farklı yerlere bakma isteğimiz rol oynuyor olacak. Enerjimizin analizi ve onunla çalışmak bu konuda iyi gelecektir.

Enerjimizin ve bizim gerçeklerimiz, bir tarlada yetişen bitkiler gibidir. Hasat edilmek üzere önümüze çıkıyor gibi olacaklar. Burası kritik bir durum oluşturuyor. Ya hasadı yapmazsak gerçeklerimizin çevresindeki diğer otlar büyür ve onları kapatır, ya da hasat zaten oluyor ve onları kendi elimize almazsak parçalarımızı kaybediyor olabiliriz. Bu sebeple kontrolü yitirebilir ve ne yaptığımızı şaşırıyor hissini sıkça duyuyor olabileceğiz. Kimi zaman hissin içine kalıp yeni yollar bulmalı veya kimi zaman da, yolu bilen diğer kişilere yolu vermemiz gerekiyor. İnsanlık tekliği her geçen gün daha iyi anlıyor. Bu yüzden de başkasından ve özellikle de çözümü bildiğini sezdiğimiz kişilerden çekinmeye gerek yok, artık.

Hayatın ve enerjimizin her öğreti ve inançta acı hissiyle bir ilişkisi vardır. Bu ilişki yaşamanın acısı olarak da anılır. Bu acı, büyük bir bilgelik kaynağıdır. Böyle bir durumu çokça hissettikçe, ele almamız gereken alternatifler var demektir. Alternatifleri çeşitli anılar veya koşullar sebebiyle yüksek yüzdeyle blokluyor olabiliriz hatta olacağız. Bu da, dönencenin bizlere verdiği aslında cevabı biraz da belli testlerden. Bloğu kaldırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eski ve güvenilir olan dediğimizde artık o ilk kısım yani “eski” olan iyice dikkat çekici oluyor. Eskinin yaşama şansının bittiği bir döneme giriyoruz. Eskiden gelenlerin sakladıkları ve üzerine yattıkları her şey yakında daha da zor bir biçimde önümüze geliyor olacak. Uzana elleri, uzattığımız ellerle karşılamanın en ödül dolu olacağız devre geliyoruz.

Değişen düzenin içinde yeni ve yeniden adaletli olana özen göstermeliyiz. Anlık durumları koruma isteği, adaletli olanı en önce bizden uzak tutacak, bu dönence döneminde. Yani ilk yaptıklarımız en önce bizlerin yolunu değiştiriyor olacak.
Bu dönemde, özgürlük teması öne çıkıyor. Özellikle anlamını ve “bedelini” Ocak ayı sonunda iyice ve açıkça ortaya koyuyor olacak. Özgürlük, varlığının sorumluluğunu alanlarımıza daha da büyü ödüller veriyor olacak. Ben buyum demek değil, ben bunlarım deyip, içindeki çokluğun hiçbir parçasını ezmeden adım atanlar için çok büyük bir çeşitlilik geliyor olacak.

Nerede durmak istediğimizle ilgili soruları sıkça içimizde duymaya başlıyor olacağız. Nerede ve kiminle? Bu soruların cevapları, özellikle yine bizim gerçeklerimizi gerçekten anlayan kişilerin içinde bulacağımız yerlerde olacaklar. Gerçek anlayış, gerçekleri bilen ve onların şefkatine ve titreşimine kendi enerjisinde yer verebilenlerde buluyor olacağız. Evrensel olarak da, bu tür enerjileri görmemiz için özel birçok akım ve zamanlamayı yaşıyor olacağız.
Dönenceyle beraber, mücadele temasında aşırı uçlara açılıyor olacağız. Büyük mücadeleleri verebilen ve umutsuzluğa düşebilen hallerimizi yan yana görebiliyor olacağız. Çok çeşitli iyi içinde kötü, kötü içinde iyi görüyor olacağız. Bu deneyimlerin püf noktaları, her zaman farkındalığımızı korumaya çalışmamızdır. Dikkatli ve dingin olmayı çalışmak kendimize vermemiz gereken hediyelerin başında geliyor.

Bu dönencenin en değerli etkilerinden birisi, biz insanların aslında görmezden gelmeye çok gayret ettikleri bir konu: Başkalarından destek almak. Tek başınalık oyunlarının sonunun geldiği bir eşikten geçiyoruz. Parlak bir biçime yanımızda ışık veren yıldız gibi insan ve varlıkları genelde endişe ve korkular sebebiyle uzağa atmaya uğraşıyoruz. Bu alışkanlığın geçmişi ne kadar oyduğunu görmek için tarihçi olmaya ihtiyacımız olmayacak artık. Işıktan uzak durmanın bedelinin ağır olduğu zamanlara geliyoruz. Birlik olmanın ve herkesin ışığının değerini bilmek üzere birçok enerji kaynağından gelen etkileri yaşayacağız. Seçimlerimizin değerine bilinçle yaklaşmamız gerekiyor.

Dönenceyi, dolu dolu yaşamamız dileklerimle.

Sevgi ve ışıkla

  • Esin Batal
  • İletişim, danışmanlık, seans ve destek için: [email protected]
  • M: 0.530.386 44 74

Aşağıdaki formu doldurarak da benimle iletişime geçebilirsiniz ?